Kontakt

ERGON POLAND SP. Z O.O.

ul. Mełgiewska 74
20-234 Lublin

(+48) 81 710-26-36 telefon
(+48) 81 710-26-28 fax

NIP: 825-17-85-899
Kapitał zakładowy 12 287 300 PLN
KRS nr 0000191850 SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO